Uddannelsen Certificeret Hesteterapeut og Akupressuruddannelsen

Der betales et depositum på 1500,00 kr. ved tilmelding til uddannelsen. Resten af beløbet betales senest 14 dage før kursusstart. Ved eksamen betales det fulde beløb ved tilmelding.

Kurser /efteruddannelseskurser

Beløbet betales 14 dage før kursusstart.

Reeksamination

Såfremt du skal reeksamineres enten i den skriftlige del eller den mundtlige / praktiske del er reeksaminationsgebyret lig med prisen for eksamen skriftlig eller praktisk/mundtlig med et tillægsgebyr på 500,00 kr. + moms

Andet

For at kurserne gennemføres skal der MINDST være 8 deltagere på holdene.

For framelding mindre en 14 dage før kursusstart tilbagebetales kursusgebyret ikke. Depositum tilbagebetales kun såfremt Hesteakademiet aflyser kurserne.

Udebliver man fra en del af kurset med eller uden framelding – tilbagebetales kursusbeløbet ikke og man kan ikke erstatte det med anden undervisning / eller andre kurser.

NB: Hesteakademiet tager forbehold for eventuelle senere ændringer samt manglende deltagerantal. Ligeledes tages der forbehold for trykfejl.

For at få diplomet som certificeret hestemassør eller gå til eksamen i akupressuruddannelsen, må du ikke have mere end 10 % i fravær på de enkelte uddannelser. Husk at du mellem kurserne har en del hjemmearbejde samt at du skal øve dig i form af at massere fra 125-160 heste eller arbejde med akupressuren.

HUSK : Hestemassage og hestefysioterapi er IKKE en erstatning for eller alternativ til dyrlægebehandling.