555

Formål med Hesteakademiet

Formålet med Hesteakademiet er at udbyde kurser / uddannelser på et højt niveau indenfor hestens funktionelle anatomi, biomekanik, behandlingsformer m.v. Derigennem vil akademiet bibringe eleverne en sammenhængende viden omkring de emner de vælger at uddanne sig indenfor. Uddannelserne vil være på et meget højt niveau, således at de studerende er rustet med en all round viden, når de kommer ud. Der er mulighed for at uddanne sig som hestemassør på flere niveauer samt som hesteterapeut.

Kursernes formål

 • At give en bred basis af teoretisk og praktisk viden til studerende
 • Uddannelserne er modulopbyggede, således du kan tage kurserne et ad gangen og stykke dem sammen alt efter behov og tid

Optagelsesbetingelser

 • For at studere på Hesteakademiet skal du være fyldt 16 år
 • Du skal kunne lide at arbejde med heste og mennesker
 • Der er ikke nogen formelle kompetencer du skal besidde for at tilmelde dig
 • Studerende skal have nogen erfaring med håndtering af heste – enten i form af egen hest, arbejdserfaring med heste og/eller regelmæssig ridning

Undervisningen

 • Undervisningen foretages af kompetente faglærere
 • I det omfang det er nødvendigt indkaldes specialister til afholdelse af foredrag
 • Der skal løbende afleveres opgaver, som viser de studerendes færdigheder
 • Der vil i hvert fag blive udleveret kursusbevis
 • For at blive certificeret hestemassør eller hesteterapeut skal de studerende bestå eksamen

Uddannelse foregår på adressen Thostrupvej 15, 8881 Thorsø

Prøver/eksamen

Til alle niveauer af hestemassøruddannelsen samt hesteterapeutuddannelsen afsluttes med prøver, både skriftligt, mundtligt og praktisk. Til prøverne er der ekstern censor tilstede.

Der skal løbende i alle uddannelsesforløb afleveres opgaver og der skal skrives specialer. Derudover skal de studerende gøre deres egne erfaringer i praktisk hestemassage og skal gennem uddannelsesforløbet have masseret fra 125 – 200 heste.

Der udleveres certifikat når de enkelte kurser / uddannelser er bestået.